Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor huur/verhuur van Appartement Mariandl in Hopfgarten.

 1. Appartement Mariandl betreft een gedeelte van de benedenverdieping met terrassen en tuin, van het woonhuis Lindrainweg 30 te Hopfgarten im Brixental, in het Oostenrijkse Bundesland Tirol.
 2. Appartement Mariandl is aangesloten bij de VVV Ferienregion Hohe Salve Kitzbüheler Alpen onder nummer 10034.
 3. Begripsdefinities
  1. Verhuurder; is de eigenaar van Appartement Mariandl
  2. Huurder; is de hoofdpersoon die een arrangement afsluit en hiermee een overeenkomst aangaat voor een verblijf in Appartement Mariandl.
  3. Een arrangement bestaat uit: verblijfskosten, toeristenbelasting en eindreiniging.
 4. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder van het Appartement Mariandl.
  2. Voordat een arrangement wordt overeengekomen, is de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg (PDF-bestand) beschikbaar op zodanige wijze dat deze door de huurder op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. Daar waar niet anders is overeengekomen gelden tussen huurder en verhuurder de Oostenrijkse ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) Fassung vom 15.11.2006.
 6. Deze AGBH moeten worden gezien als een toevoeging op de eerder onderling overeengekomen afspraken en kunnen worden ingezien via de link https://www.wko.at/branchen/tourismusfreizeitwirtschaft/hotellerie/AGBH_061115.pdf
 7. De onderling overeengekomen afspraken bestaan uit de Huisregels zoals vermeld op de website www.appartement-mariandl.nl en schriftelijke afspraken (bijvoorbeeld via e-mail, Marktplaats, WhatsApp en het informatiebord in het appartement).
 8. In afwijking van paragraaf 3.3 van de AGBH is een arrangement pas definitief nadat 50% van de arrangementskosten als aanbetaling is ontvangen en verhuurder de ontvangst schriftelijk heeft bevestigd. Huurder en verhuurder hebben vanaf dat moment een bindende overeenkomst. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verhuurder is bevestigd, kan de huurder deze overeenkomst ontbinden.
 9. De overige 50% dient uiterlijk 1 week voor de aankomstdag te zijn voldaan.
 10. Na het voldoen van de aanbetaling is de verhuurder verplicht het arrangement aan te melden bij de gemeente Hopfgarten. Daartoe dienen de volgende personalia van alle gasten die in Appartement Mariandl zullen verblijven te worden overgelegd:
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Geboortedatum
  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 11. In het appartement ligt een boekje met zogenaamde „Meldezettel“ (Gästeblatt). Het is een verplichting van overheidswege dat dit formulier (doordruksetje wit, roze en geel) binnen 24 uur na aankomst wordt ingevuld, vooral ondertekend met een handtekening en in de grijze brievenbus aan het gemeentehuis wordt gedeponeerd (brievenbus, rechts naast de hoofdingang van het gemeentehuis).
 12. Maximaal aantal personen
  In het appartement mogen niet meer dan het overeen gekomen aantal personen aanwezig zijn. Deze personen zijn – elk op naam – voorafgaande aan uw bezoek, aangemeld bij de VVV. Er mogen geen andere personen aanwezig zijn, dan degene die vooraf zijn aangemeld. De Ferien Region voert op gezette tijden controles uit.
 13. In aanvulling op paragraaf 13 van de AGBH 2006 zijn (huis)dieren in het appartement niet toegestaan.
 14. In aanvulling op paragraaf 15.6 van de AGBH 2006 zal de totale arrangementsprijs naar de huurder worden teruggeboekt, indien de huurder door maatregelen van overheidswege de reis niet kan of mag maken, de reislanden niet mag doorkruisen, dan wel Oostenrijk niet mag inreizen. Dit is ook een aanvulling op het in 2020 opgestelde Coronabeleid van de Ferienregion Hohe Salve Kitzbüheler Alpen. Hiermee is tevens de overeenkomst ontbonden.
 15. Met het oog op wijdverspreide gezondheidsdreigingen zoals bijvoorbeeld Covid-19, is de huurder zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende regels en het mijden van besmettingsrisico‘s.
 16. Indien het arrangement door maatregelen van overheidswege (dus buiten toedoen van de huurder) moet worden onderbroken of beëindigd, eindigt ook het arrangement voortijdig en zal verrekening plaatsvinden van het niet geconsumeerde deel volgens de prijstabel zoals vermeld op de website www.appartement-mariandl.nl
 17. Voor andere vormen van annulering of vroegtijdige onderbreking of beëindiging van het verblijf heeft de verhuurder geen terugbetalingsverplichting. Voor dergelijke gevallen kan de huurder een annuleringsverzekering afsluiten bij een door hemzelf te kiezen verzekeringsmaatschappij.
  De Ferienregion noemt als een goed voorbeeld de Europeesche Reisverzekering. Deze reisverzekering vergoedt arrangementskosten ook als een huurder door eigen toedoen, zoals ziekte (waaronder Covid-19) zijn arrangement niet kan consumeren. https://www.europaeische.at/?gclid=EAIaIQobChMI0J6Z0bPj6gIV2uF3Ch1OXQM9EAAYASAAEgJHsPD_BwE
  De Nederlandse versie hiervan is https://www.europeesche.nl
  Voor vragen kunt u kijken op https://www.europeesche.nl/nieuws/coronavirus-vraag-en-antwoord
 18. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ziekte ontstaan tijdens het verblijf van de huurder in Appartement Mariandl.
 19. Het is denkbaar dat de verhuurder onder zeer uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld dringende eigen familieomstandigheden) zelf gebruik moet maken van Appartement Mariandl.
  In dat geval mag en zal de verhuurder, in aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 van de AGBH 2006, aan de huurder een alternatief onderkomen van gelijke aard aanbieden zonder bijkomende verblijfskosten voor de huurder. De huurder is dan verplicht dit alternatieve onderkomen te accepteren of akkoord te gaan met een terugbetaling van een geldbedrag gelijk aan de niet-genoten verblijfsduur.
 20. Privacy en persoonsgegevens
  1. Persoonsgegevens verkregen door verhuurder door de overeenkomst van een arrangement zullen alleen bewaard en verwerkt worden teneinde aan haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst te voldoen en voor het behoud van de relatie met huurder. Bij de verwerking van de persoonsgegevens zal verhuurder de toepasselijke regelgeving in acht nemen, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. 
  2. Huurder is te allen tijde gerechtigd zijn/haar persoonsgegevens, zoals geregistreerd, in te zien. Een verzoek daartoe dient te worden gericht aan: info@appartement-mariandl.nl
 21. Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen verhuurder en huurder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Hierdoor is paragraaf 17 van de AGBH 2006 niet van toepassing.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 2021 Appartement Mariandl. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
De algemene voorwaarden van Appartement Mariandl zijn van toepassing.